Hướng dẫn thanh toán

THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

    Quý khách trực tiếp đến các phòng giao dịch của bất kỳ ngân hàng nào và yêu cầu nộp tiền vào tài khoản bên dưới. 
    Nộp tiền xong, bạn nhận được 1 Biên Nhận, bạn giữ lại giấy này cẩn thận để phòng khi phát sinh sự cố.