Hướng dẫn sử dụng


 

         Quy trình sản xuất có thể linh động thay đổi trong một số trường hợp. Mặc dù quý khách chưa duyệt mẫu thiết kế trên vi tính, thế nhưng:

- Ngay khi khách hàng duyệt vải mẫu, AOLOP.VN tiến hành nhập vải. Do vậy, sau khi duyệt vải mẫu xong, quý khách không thể thay đổi màu vải  và chất liệu vải.

- Ngay khi khách hàng cung cấp size áo, AOLOP.VN tiến hành cắt áo ngay lập tức. Do vậy, sau khi đã gửi size áo cho chúng tôi xong, bạn sẽ không thể thay đổi, bổ sung hoặc giảm bớt số lượng áo.

         Chúng tôi nhận thiết kế họa tiết cần in trên áo, chứ không thiết kế kiểu áo và màu áo nữa vì kiểu áo và màu áo đã được khách hàng đồng ý trên phiếu đặt hàng. Duyệt mẫu thiết kế trên vi tính chỉ là việc khách hàng có đồng ý hay không với hình ảnh cần in trên áo. Việc duyệt mẫu thiết kế này không liên quan đến kiểu áo, chất liệu vải, màu vải và size áo. Mục tiêu của chúng tôi: SẢN XUẤT NHANH CHÓNG để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, vì vậy ngay khi nhận được bất kỳ thông tin nào của khách hàng, chúng tôi điều ghi nhận và điều động nhân viên thực hiện ngay.