Sản xuất hàng mẫu

Quy trình sản xuất ÁO MẪU:
  • Nếu quý khách đã ký hợp đồng: Đầu tiên, AOLOP.VN sẽ sản xuất 1 áo mẫu để khách hàng duyệt. Sau khi nhận được sự đồng ý của quý khách, AOLOP.VN sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt theo tiêu chuẩn đã thống nhất.
     
  • Nếu quý khách chưa sẵn sàng trong việc ký hợp đồng: Quý khách sẽ phải đặt cọc một khoản tiền nhỏ để AOLOP.VN tiến hành làm mẫu cho quý khách. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi quý khách ký hợp đồng sản xuất.
Thời gian làm hàng mẫu: 1 -  3 ngày
Phòng mẫu AOLOP.VN sẽ tiến hành ngay khi nhận được yêu cầu từ quý khách hàng. Tùy vào mẫu thiết kế & độ phức tạp sẽ có thời gian chính xác. Hãy gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn ngay hôm nay.