Sản xuất 72h

 

- Thay vì thời gian thiết kế 1 – 2 ngày, khách hàng duyệt mẫu thiết kế, chúng tôi bắt đầu sản xuất & 7 ngày sau có hàng. Thời gian như vậy sẽ không đáp ứng được nhu cầu cho khách hàng muốn nhận áo gấp, AOLOP.VN sẽ nhận làm gấp chỉ cần 3 NGÀY, 2 NGÀY HOẶC 1 NGÀY cho khách hàng.

- Dịch vụ SẢN XUẤT SIÊU TỐC với chất lượng tốt là sự lựa chọn hợp lý cho các khách hàng cần áo trong thời gian nhanh nhất.